Všeobecné obchodní podmínky a storno podmínky (dále jen Podmínky)

Všeobecné obchodní podmínky a storno podmínky (dále jen Podmínky)

Společnost HOSIPA s.r.o. se sídlem Filipov 21, Česká Kamenice, 40502, vedená pod IČ: 04490665 poskytuje ubytování v Apartmánech Filipov za těchto podmínek:
 

1. Rezervace ubytování v Apartmánech Filipov

Rezervace ubytování v Apartmánech Filipov a potvrzení této rezervace ze strany Apartmánů je možná pouze písemně, tedy zpravidla e-mailem. Za potvrzení rezervace se považuje buď automatické e-mailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem a nebo e-mailové potvrzení přímo z rezervačního systému Apartmány Filipov.
 

2. Zrušení rezervace ubytování v Apartmánech Filipov

Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy zpravidla e-mailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl v Apartmánech Filipov pro rezervaci využít. Při rezervaci ubytování na přímo prostřednictvím rezervačního systému se za zrušení rezervace považuje e-mail s oznámením o zrušení rezervace adresovaný Apartmánům Filipov. Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. Booking.com, Hotels.com apod.) je nutné rezervaci zrušit rovněž přes tohoto externího poskytovatele způsobem, který externí poskytovatel požaduje. V tomto případě se písemné zrušení v Apartmánech Filipov nepovažuje za řádné zrušení rezervace.
 

3. Změna rezervace v Apartmánech Filipov

Požadavek na změnu rezervace, tj. přesun objednaných služeb v původním rozsahu na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace dle bodu 2. těchto Podmínek a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
 

4. Stornopoplatky

Při zrušení rezervace dle bodu 2. a 3. těchto podmínek mají Apartmány Filipov nárok na stornopoplatky za těchto podmínek, není-li stanoveno jinak: Zrušení rezervace 10 a více dní před termínem nástupu na ubytování: ZDARMA, zrušení rezervace 10 dní (včetně) a méně před termínem nástupu na ubytování: 50% celkové objednané ceny ubytování ve zrušené rezervaci. 
 

5. Nedojezd klienta

Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a platí ustanovení bodu 4. těchto Podmínek.
 

6. Čas nástupu na ubytování (check-in) a vyklizení pokoje (check-out)

Nástup na ubytování (check-in) je možný od 15:00 hod zpravidla do 20:00 hod. Při pozdějším příjezdu než 20:00 hod je host povinen upozornit na tuto skutečnost Apartmánům Filipov e-mailem nebo telefonicky a sdělit předpokládaný čas příjezdu. V případě, že host neohlásí čas pozdního příjezdu, nemohou Apartmány Filipov garantovat jejich dostupnost. Dřívější nástup na ubytování (early check-in) je možný pouze v případě, že je apartmán k dispozici, a to zdarma po dohodě s Apartmány Filipov. Host je povinen vyklidit Apartmán (check-out) poslední den platné rezervace do 10:00 hod nejpozději. Pozdější vyklizení Apartmánu je možné pouze po předchozí dohodě s Apartmány a není garantován. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou smluvní a lze je ve zvláštních případech upravit další smlouvou, či dohodou s Apartmány Filipov.
 

7. Způsob platby a převzetí ubytování

Způsob platby za rezervaci ubytování probíhá bezhotovostně přes platební bránu ComGate Payments a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana) ve výši 50% z celkové částky za objednávku a úhrada zbývající částky za ubytování proběhne na na základě zaslaných podkladů k platbě 7 dní dní před nástupem na ubytování. Platba za ubytování tak probíhá výhradně elektronicky s předstihem a nikoliv na místě v době převzetí si objednaného ubytování. V den nástupu klienta na ubytování budou zákazníkovi poskytnuty klíče k objektu či objednanému apartmánu, a to buď osobně nebo telefonicky způsobem předání informace o kódu k bezpečnostní schránce s patřičnými klíči.
 
Pro zaplacení zálohy na ubytování přes platební bránu ComGate přijde zákazníkovi na uvedenou emailovou adresu odkaz a výzvou k zaplacení patřičné částky s pokynem k uskutečnění platby. Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám jsou:
 
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
 

8. Reklamační podmínky

Zákazník je oprávněn na místě pobytu reklamovat ubytování, pokud se neshoduje s nabízenými službami popsanými na internetových stránkách provozovatele www.ubytovanifilipov.cz.
Reklamaci je zákazník povinen učinit bezodkladně po zjištění závady na službě, aby měl Provozovatel možnost učinit nápravu. Reklamace je řešena vždy bezodkladně a osobně Provozovatelem na místě pobytu ubytování. O reklamaci je s hostem sepsán reklamační zápis včetně návrhu řešení reklamace.
Na reklamace podané dodatečně, jejichž oprávněnost nelze zpětně ověřit, nebude brán zřetel. Na reklamace související s nedodržováním Všeobecných obchodních podmínek a Provozního řádu ze strany Zákazníka či účastníků ubytování nebude brán zřetel.
 
img img img img